Menu
Your Cart

Regulamin

Niniejszy regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym: https://consteel-electronics.com, który prowadzony jest przez operatora, firmę CONSTEEL Electronics sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży, złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

1. Ogólne

Wszystkie ceny produktów widoczne w sklepie są podane w kwocie netto.

Sklep CONSTEEL Electronics prowadzi wyłącznie sprzedaż B2B. Aby zamówienie zostało zaakceptowane, nabywca musi podać prawidłowe dane do realizacji zamówienia: nazwa firmy, adres, NIP, osoba odpowiedzialna za zamówienie.

2. Zamówienia

Zamówienia można składać za pomocą:

 • konta użytkownika zarejestrowanego lub konta gościa podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
 • poczty e-mail, na adres: sklep@consteel-electronics.com

3. Płatności - dostępne metody

Wszelkie informacje dotyczące płatności, w tym odpowiednie numery kont PLN, USD oraz EUR (w zależności od wybranej waluty płatności), są zawarte w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez operatora sklepu z adresu e-mail: sklep@consteel-electronics.com. Możliwe formy płatności:

 • płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Dotpay, płatność kartą (VISA, MasterCard)
 • przedpłata na podstawie faktury proforma
 • płatność za pobraniem (maksymalna wartość zamówienia 150 €)
 • kredyt udzielany na indywidualny wniosek klienta, który przekroczył wartość zrealizowanych zamówień 5.000 € netto rocznie, operator sklepu zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o kredyt bez podania przyczyny

4. Koszty wysyłki i odbiór osobisty - szczegółowe instrukcje

Koszty wysyłki towaru kurierem DHL/UPS

➢ na terenie Polski

Niezależnie od ilości zamawianych produktów, ich wagi oraz wielkości paczki, koszt wysyłki towaru na terenie Polski to 4,65 € netto (ok. 20,00 zł netto*).

➢ na terenie Europy

Dla paczek ważących maksymalnie do 10,00 kg, koszt wysyłki towaru na terenie Europy to 30,00 € netto (ok. 125,00 zł netto). Dla paczek powyżej 10,00 kg koszty wysyłki towaru są liczone indywidualnie.

➢ pozostałe kraje

Koszty wysyłki towaru poza granice Europy są każdorazowo liczone indywidualnie.

➢ darmowa dostawa

Darmowa dostawa obowiązuje wyłącznie na terenie Polski dla produktów oznaczonych terminem "Darmowa dostawa".

Odbiór osobisty

Po wcześniejszym opłaceniu zamówienia, jest możliwy odbiór osobisty zamówionego towaru w naszym oddziale w Gdyni, przy ulicy Władysława IV 43. Obecnie nie ma możliwości dokonania zakupu towaru na miejscu, jest to wyłącznie punkt odbioru zamówień.

5. Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta, okres gwarancyjny każdego urządzenia jest określony w karcie produktu, w zakładce "Specyfikacja", parametr "Gwarancja producenta". Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez klienta. Na indywidualny wniosek klienta jest możliwe wydłużenie okresu gwarancji wybranych produktów za dodatkową opłatą.

Jeżeli urządzenie podlegające gwarancji, w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zostanie uszkodzone lub przestanie działać, klient może złożyć wniosek serwisowy.

Sytuacje wykluczające przyjęcie wniosku serwisowego:

 • dokumenty zakupu zostały zmienione lub stały się nieczytelne
 • model i (lub) numer seryjny (jeśli dostępne) zostały zmienione, usunięte lub zatarte
 • naprawy i modyfikacje zostały zrobione bez konsultacji i akceptacji operatora sklepu
 • produkt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem
 • szkoda jest spowodowana przez niewłaściwe użycie produktu lub warunki pracy (przechowania) nie są zgodne z zaleceniami
 • szkody spowodowane niewłaściwym podłączeniem urządzeń, dodatkowych urządzeń lub akcesoriów innych niż zalecane przez operatora sklepu
 • szkoda została spowodowana przez siły zewnętrzne (w tym wyładowania atmosferyczne, pożar, klęska żywiołowa)
 • produkt jest wadliwy z powodu spadku jakości elementów, które podlegają naturalnemu zużyciu lub uszkodzeniu części podlegających naturalnemu zadrapaniu
 • wada powstała w wyniku wypadku, upadku produktu i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych świadomie przez użytkownika
 • inne przypadki są ustalane indywidualnie na wniosek serwisowy klienta. Zawsze staramy się rozwiązywać wnioski zgodnie z dobrą etyką oraz normami w zakresie transakcji handlowych

Rozpatrzenie wniosku serwisowego nie powinno trwać dłużej niż 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia na serwis. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu serwisu. Aby otrzymać indywidualny numer zgłoszenia, które należy dołączyć do serwisowanego urządzenia, prosimy o wypełnienie wniosku: ZWROTY

6. Zwroty

CONSTEEL Electronics akceptuje zwroty do 14 dni licząc od momentu otrzymania towaru przez klienta, w następujących przypadkach:

 • produkt był uszkodzony przy dostawie
 • klient otrzymał towar niezgodny z zamówieniem

W pierwszej kolejności wymieniamy wadliwe urządzenia na nowe lub w porozumieniu z klientem zamieniamy je na inne dostępne w naszej ofercie.

Aby otrzymać indywidualny numer zgłoszenia prosimy o wypełnienie wniosku: ZWROTY

7. Polityka prywatności i RODO

Operator sklepu, CONSTEEL Electronics sp. z o.o. sp. k. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Wszystkie materiały na naszej stronie internetowej (www.consteel-electronics.com) są chronione prawem autorskim. Oznacza to, że wszystkie teksty, obrazy, układ graficzny i ilustracje są chronione prawami autorskimi. Aby użyć materiału z naszej strony internetowej wymagana jest pisemna zgoda właściciela strony CONSTEEL Electronics sp. z o.o. sp. k.

Aby ubiegać się o pozwolenie na korzystanie z chronionego materiału, skontaktuj się na adres: marketing@consteel-electronics.coml. Wszystkie znaki towarowe i zdjęcia wymienione lub przedstawione na naszej stronie są chronione prawami autorskimi i / lub znakami towarowymi ich właścicieli.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Consteel Electronics sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Władysława IV 43, 81 - 395 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691687.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana  dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora Danych tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. Consteel Electronics sp. z o.o. sp.k.  nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umów, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu własnych produktów i usług  realizowanego drogą elektroniczna do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie newslettera. Marketing własnych produktów i usług  administratora danych w związku z zawartą umową będzie się także odbywał  do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu na przetwarzanie danych. W celach rachunkowych i podatkowych dane osobowe powinny być przetwarzane nie, krócej niż przez 5 lat. 

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera oraz rejestracji konta. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z Administratorem Danych Danych:

W przypadku skierowania korespondencji lub pytań w zakresie ochrony Pana/Pani danych osobowych,  Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 1 miesiąca. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Jeśli wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z Administratorem Danych, proszę o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby lub elektronicznie poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem  https://consteel-electronics.com/kontakt.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.